Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

VATAN TOPRAĞI MİRAS DEĞİL EMANETTİR

VATAN TOPRAĞI MİRAS DEĞİL EMANETTİR

Yerel Tohum Takas çalışmalarımızda,  beş yılı geride bırakırken, çalışmalarımızı bir üst basamağa taşımak  için  yeni fikirlerle uzun bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, Yerel Tohum Takas çalışmalarını alışılmışın dışında, birebir üretici ile tohumun, fidenin, üretimin  her aşamasında  onlarla görüşerek, izleyerek, üretimden satışa kadar yanlarında yer alarak yapmaya çalıştık ve yapıyoruz.

Öncelikle tohum ekibi olarak,  kendimizi geliştirip, yetiştirmek adına eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Beş yıldır bu çalışmalarımızda bize destek veren  Ziraat Mühendisimizin  örgütlenme konusunda yapmış olduğu eğitimde, her alanda olduğu gibi, örgütlü olmanın gücünü bir kez daha tecrübe  ediniyoruz.   

Özellikle üreticilerimizle olan iletişimlerimizde, yanımızda bir Ziraat Mühendisi’nin olması çalışmalarımıza büyük bir güven kazandırmaktadır.

Cuma günleri  kurulan  Köylü Pazarı’nda satış yapan üreticilerimize yenilerini katmış olmanın yanında, mevcut üreticilerle birlikte derneğimizde İlçe Tarım Müdürlüğü’nün katkılarıyla verimli bir çalışma daha gerçekleştirildi.

Evlerinde, tarlalarında  yoğun işlerini bırakıp bu toplantı için çıkıp gelen, üreticilerimizin duyarlılığı, eğitime sundukları katkı, mantıklı ve bilgilendirici soruları, kendi sorunlarına çözüm aramaları, önerileri ve fikirleri hepimizi mutlu etti.

En yaşlı üreticimiz olan Kemal  amcanın, yeni çalışmamızla ilgili ilginç fikirleri ve bunları anlatırken yaşadığı heyecan görülmeye değerdi.

Yeni üreticimiz olan Sultan, ürettiği yerel  tohum patateslerine,  kara buğday,  sarımsak,  soğan ekleyerek pazarı daha da büyütmeye kararlı.

Domates üreticileri, sadece yeşillik üretenler, meyve üreticileri, hepsi  bu eğitime katılmak için uzak köylerinden çıkıp gelmişlerdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen üç Ziraat Mühendisi  üreticilerimize,  köylerde, pazarlarda  hangi çalışmaları yaptıklarını, almaları zorunlu olan belgeleri, reçete ile kullanılan ilaçları ve daha bir çok konuda önemli bilgileri aktardılar.

Üreticilere,   özellikle  gübreleme, ilaçlama ve  damlama – sulama konularında çok önemli bilgiler verdiler.

Kullanılan ilaçların bitki de kalış süresi, damlama sulamanın faydaları, gübrelemenin yöntemleri ve sürekliliği gibi konular aydınlatıldı.

Zirai mücadele de,  zehirlenme durumlarının  genellikle bilgisizlik, dikkat etmeme ve bu konuda ilgisiz davranma sonucunda meydana geldiğini anlıyoruz.

İlaçlama yapılırken, koruyucu kıyafetlerin mutlaka giyilmesi gerektiği ,  kullanılan ilaçların mutlaka reçete ile kontrollü olarak satılan markalar olması gerektiğini öğrendik.

Aslında zirai ilaç kullanılması en son çare olmalıdır.  Bitki korumada,  zirai ilaçların zorunlu olarak kullanılması gereken durumlar  da var elbette,  ancak bilinçli ve bilgili kullanım çok önemli.

Bizim  üreticilerimizin, doğal ilaçlama konusunda  daha duyarlı,  bilinçli  olduklarını gözlemliyoruz ve  yaptıkları doğal ilaçları,  nasıl kullandıklarını  ve  tariflerini detaylarıyla  paylaşıyorlar.

Zirai ilaç kullanımının ne kadar tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu  bir kez daha öğreniyoruz.  Kullanan kişilerin öncelikle  kendilerinin ve yakınlarının sağlıkları açısından son derece dikkat etmeleri  gerekmektedir. Bu ilaçlar gereksiz ve hatalı kullanıldığında,  sadece insanlara değil tüm doğaya büyük ve kalıcı zararlar verebilmektedir.

Sadece bu ilaçların kullanımı değil, kullanıldıktan sonra ambalajlarının da doğru şekilde imha edilip gelişi güzel doğaya  bırakılmaması gerekmektedir.  Buna,  ne kadar çiftçinin ya da üreticinin dikkat ettiği konusunu tartışıyoruz ama biz de işin içinden çıkamıyoruz. Bunun özellikle ilaç firmaları ve ilgili kurumlar tarafından mutlaka denetlenmesi gerektiğinin önemini farkediyoruz.

İnsan yaşamını kolaylaştırdığını düşündüğümüz, çok çeşitli kimyasallar var. Bunlar,  küresel şirketlerin para kazanma hırsıyla, her gün daha da çeşitlenerek piyasaya sürülmekte ve bilinçsiz kullanımlar yüzünden hastalıklar, zehirlenmeler ve ne yazık ki sorunlu hamilelikler ve sakat doğumlar çoğalmaktadır.

Bu durum sadece ülkemizde  geçerli  değil,  bu küresel bir sorundur ve ne yazık,  bizde ki yanlış  tarım politikaları yüzünden  daha  da ciddi boyutlara ulaşmaktadır.

Bu çalışmalarımız süresince bir kez daha gördük ki, tarımda öncelikle bilinçli üretici, bilinçli ve meraklı çiftçi ve işini, toprağını seven insanlar gerekli.

Ancak bu şekilde, kendini eğiten, öğrenme isteği duyan ve bilinçli, tarım yapmak konusunda girişimci olan insanlar sağlıklı toplumların yetişmesine katkı sunabilirler.

Üreticilerimizle her fırsatta bunları konuşmaya, ihtiyaçları olan bilgi ve kaynakları onlara ulaştırmaya, sorunlarını dinleme ve çözüm yolları arama konusunda yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Önümüzde ki günlerde şekillenmeye başlayacak olan Yerel Tohum Ürünlerinin Satışı konusunda ki yeni gelişmeleri daha geniş bir şekilde paylaşmak için heyecanlıyız.

Bizler,  başladığımız bu çalışmaya  ve  üreticilerimize güveniyoruz. 

Onlarla birlikte yol almanın bir Milli mücadele olduğuna inanıyoruz.

Tarımımıza, tohumumuza,  toprağımıza, köylümüze, çitçimize,  gözümüz gibi bakalım.

Bu topraklar bize miras değil emanettir, emanetimize sahip çıkalım

CKD Fethiye Şubesi

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.