VATANDAŞLARIMIZ TARİKATLARIN PENÇESİNDEN KURTARILMALIDIR

VATANDAŞLARIMIZ TARİKATLARIN PENÇESİNDEN KURTARILMALIDIR

Devletimiz, dinimizle ilgisi olmadığı gibi, gerçekte din düşmanlığına yol açan, Cumhuriyeti yıkmaya dönük faaliyetlerin odağı halindeki bu yapıların kökünü kazımak ve vatandaşlarımızı onların pençesinden kurtarmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, bütün devlet kurumlarını, bu yakıcı soruna köklü şekilde el atmaya ve çözmeye davet ediyoruz.

Daha önce “Türkiye Cumhuriyeti’nin İslami devlet olacağı” yönünde tarikatının özlem ve hedefini ifade eden tarikat lideri Fatih Nusrullah’ın tutuklanmasının ardından, çocuklarımız dâhil, birçok yurttaşımızın tarikatların pençesine düşebileceği bir “serbestlik” atmosferi çok tehlikelidir. Benzer taciz ve tecavüz olayları birçok tarikatta da yaşanmıştır. 
Özellikle dindar, yoksul ve eğitimsiz vatandaşlarımıza kancayı takan, gerçekte dindışı olan bu yapılarda, aynı olayların yaşanmaya devam edeceği hepimizin malumudur. Bu din bezirgânı çağdışı yapıların, 21. yüzyıl Türkiye’sinde, ülkenin her yerinde yuvalanmış olması büyük sorunlarımızdan birisidir. Bazı Bakanlıkların bir takım tarikatlarla sarıldığı yönündeki haberler ise son derece rahatsız edicidir ve ciddiyetle araştırılmaya muhtaçtır. 

Dünyanın güçlü devletleri arasında yer almaya layık olan Cumhuriyetimiz; Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.” sözüyle işaret ettiği hedeften milim sapamaz. Cumhuriyetimiz, Anayasa’mızın 2. maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir’ ifadesiyle belirlenen niteliğinden hiçbir gerekçeyle taviz veremez.”
Alnı secdeye değiyor, o halde iyidir anlayışının Türkiye’nin başına sardığı FETÖ belasından, büyük ders alınmış olması gerekir. 

Devletimiz, dinimizle ilgisi olmadığı gibi, gerçekte din düşmanlığına yol açan, Cumhuriyeti yıkmaya dönük faaliyetlerin odağı halindeki bu yapıların kökünü kazımak ve dindarlığını bunlara kapılarak yanlış yerlerde ve yanlış şekilde yaşayan vatandaşlarımızı buralardan kurtarmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, bütün devlet kurumlarını, bu yakıcı soruna köklü şekilde el atmaya ve çözmeye davet ediyoruz.

Facebook
Twitter
WhatsApp