Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE KADININ YERİ

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE KADININ YERİ

Sevgili üyelerimiz,

Bu gün birlikte hüzünlü bir konunun altını çizeceğiz.

24 Haziran seçimlerinde kadının yeri.

Siyaset biliminde kadının yeri parlamentolardaki kadın oranlarıyla belirlenir.

Bugün kadın parlamenter oranıyla dünyada 193 ülke arasında 133. sıradayız. Şu anda TBMM’deki oranımız %14 tür. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde ise geriye gideceğiz. Oran %10-11’e düşecek.

Seçime katılan 7 partinin toplam 4200 milletvekili adayından sadece %22 si kadın. Ne yazınki çoğulda seçilemeyecek sıralarda.

En çok kadın adayı Vatan Partisi ve İyi Parti gösterdi. Her ikisinde de kadın aday oranı %25. İki parti de kota vaatlerini yerine getirmiş.

TBMM’ye seçmenin gözünü boyama amaçlı %30 luk kadın kotası kanun teklifi veren CHP’de ise adayların sadece %22,8 i kadın. AKP de %21, Saadet Partisi’nde %13 ü, MHP de ise ancak %11,5 u kadın.

Bu listede HDP’yi değerlendirmiyorum. Çünkü HDP, Türkiye siyaseti yapmıyor. PKK terör örgütünün siyasi kolu olarak etnik ve bölücü siyaset yapıyor.

En çok kadın aday Vatan Partisi ve İyi Parti’de.

En az kadın aday ise  MHP’de.

Tüm partiler için kadın adayların sadece  %5,4’ü 1. sıradan aday gösterildi. HDP hariç bu oran %3 tür.

Yani toplamda sadece 31 kadın liste başı olabilmiştir.

1.sıradan en çok kadın adayı Vatan Partisi göstermistir.13 kadın liste başıdır.

Hiç bir kadını 1. sıradan aday göstermeyen parti ise Saadet Partisidir.

İyi Parti ve CHP 6’şar kadını, AKP 4 kadını, MHP ise sadece 2 kadını birinci sıradan aday göstermiştir.

AKP 29 ilde, CHP ise 33 ilde hiç kadın aday göstermemiştir.

Vatan Partisi ise Bolu ve Düzce ‘de  tüm aday listesini  kadınlardan oluşturmuştur.

Bu verilere bakınca biz kadınların Vatan Partisi ve İyi Parti’ye teşekkür etmesi gerekiyor…

Ancak Siyaset Biliminde ,”Temsilde Adalet “in sağlanabilmesi için “Kritik Eşiğin” % 30 olduğunu da hatırlatmak isterim.

Yani herhangi bir cinsiyet listelerde veya parlamentoda %30’un altında kalırsa orda “Temsilde Adalet” yoktur. Adaletin olmadığı yerde demokrasi de yoktur.

Demek ki, partinin adına adaleti koymakla veya adalet yürüyüşleri yapmakla adaletli olunmuyor.

Adalet diyenlerin önce kendi partilerinde adaleti temin etmeleri gerekir. Bu olmadıkça adalet ve demokrasi söylemleri havada kalıyor, inandırıcı olmuyor..

Nüfusun ve seçmenlerin yarısı kadın. Ama erkek egemen siyaset kadınların eşit temsiline asla izin vermiyor.

Siyaset alanında çok ağır bir cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet eşitsizliği yaşanıyor.

Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri sayesinde 88 yıl önce siyasal  haklarımızı aldık ama Meclislerimiz hala kadınsız.

Bu bir demokrasi ayıbıdır.

21. yy’da hala eksik demokrasi yaşadığımızın da kanıtıdır.

24 Haziran seçimleri biz kadınlar için yine büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.

Siyasi partiler yine kadınların haklarını gasp etmiş, yine mağdur etmişlerdir.

Ülkemizdeki erkek egemen siyaset nüfusun yarısını oluşturan kadınların sadece seçmen olmakla yetinmesini istiyor, seçilen olmasını her yolla engelliyor.

Ancak biz kadınlar, özelliklede CKD olarak bu dayatmaları, kadına yönelik hak ihlallerini kabul etmiyoruz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz.

CKD olarak meclise girecek bir avuç kadın milletvekilinden isteğimiz, parti farkı gözetmeksizin, bu sorunun  kökten çözümünü sağlayacak “Cinsiyet Kotası”nın yasallaşması için ortak çaba göstermeleridir. Çünkü bu konu partiler üstüdür ve sadece eşitlik talebi değil, özünde bir demokrasi talebidir..

Ben Milletvekili iken hem 22.  hem de 23. dönemde %50’lik Cinsiyet Kotası için kanun teklifi verdim. Ancak iktidar partisi komisyon gündemine bile almadı. Bireysel çaba yetmiyor, mutlaka örgütlü mücadele gerekiyor.

CKD’li kadın milletvekilleri bu görevi yaşama geçireceklerdir.

CKD’li olmayan kadın milletvekillerine de bu talebimizi ileteceğiz, bu görevi vereceğiz.

Hatta hazır kanun tekliflerini bile ellerine vereceğiz.

Cinsiyet Kotası yasalaşmadan kadınların mağduriyetleri, hak ihlalleri önlenemez. Eşit temsil, temsilde adalet sağlanmadan Demokraside yaşanamaz.

Şimdi önümüzdeki acil görev kadın adayların seçilebilmesi için her türlü desteği vermektir.

Hepsi siyaseti bilen, tabandan gelen, donanımlı, yapabilirliği yüksek kadınlar. Milletvekili seçilirlerse ülkemize, kentlerimize çok büyük hizmetler yapacaklar Onlara kefiliz ve tüm gücümüzle destekliyoruz.

CANAN ARITMAN
CKD GENEL BAŞKANI

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.